Algemeen

Lezing: 'Jacht 2.0' door Wim Grave


De afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de wereld van jacht en faunabeheer. We zien in bepaalde gebieden in Nederland een teruglopend aantal diersoorten, bijvoorbeeld in Limburg haas, fazant, konijn.

Veranderde landbouwmethoden samen met nieuw optredende dierziekten spelen bij deze teruggang ongetwijfeld een grote rol. Echter ook de interactie tussen verschillende diersoorten, denk bijvoorbeeld aan de nestpredatie door vos en marter, hebben invloed op de stand.

Daarnaast lijkt ook de klimaatverandering niet zonder gevolgen te blijven, wat bijvoorbeeld blijkt uit het droogvallen van onze beken nu al voor het tweede jaar.
De fauna kent echter ook soorten die de afgelopen jaren geweldig zijn toegenomen. Denk aan de wilde zwijnen en ganzen.

Wat is de positie van de jager in het beheer van diersoorten?
Wim Grave hoopt u op maandag 7 oktober hierover meer te kunnen vertellen. De lezing start om 20:00 uur in de Panoramazaal van bezoekerscentrum Leudal, Roggelseweg 58, Haelen.

Wim Grave is Voorzitter Provincie Limburg van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging.

Deze avond wordt georganiseerd door Velt Leudal. Voor leden van Velt is deelname aan deze avond gratis, niet-leden zijn van harte welkom en betalen € 2,50.
|Doorsturen