gmb-2018-259427 : Leudal

Door Gilsing lokale media
Gemeente Leudal - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning – het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (huisvesting seizoensarbeiders), Brugstraat 48, 6096 AC Grathem
|Doorsturen