Parochie

parochie bureau Ittervoort


PAROCHIE H.MARGARITA
Kerkberichten 2 t /m 10 juni
Pastoor: Deken Mgr. R. Maessen.
Wijngaard 11, 6015 AG Thorn
Telf. 0475 - 56 14 10
Kap. M.J.J. Bodden
Mgr. Savelbergweg 93, 6097 AE Heel
Tel. 0475-575667
Kerngroep:
M. Vaessen (secretaris)
Bosserstraat 11
6014 RD Ittervoort
Telf. 0475 – 566371 Website: WWW.Cluster-emmaus.nl e-mail: margarita-ittervoort@cluster-emmaus.nl
Kerkbijdrage. Rabobank: NL24 RABO 0135 9008 91
Opgeven: van misintenties, huwelijk, doopbewijzen etc. per mail: jam.theunissen@home.nl of telf. 0475 - 565894 Misintenties graag 3 weken van te voren opgeven i.v.m. plaatsing in het Kontaktblad en het Leudalnieuws
Wilt u de Kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen? Meld u dan aan via: http://www.cluster-emmaus.nl
Via datzelfde e-mailadres kunt u zich ook opgeven voor het ontvangen van onze digitale nieuwsbrief
Opgelet. De kerk is weer de hele dag open

Zaterdag 2 juni negende zondag door het jaar
19.15 uur Eucharistieviering
De Eucharistieviering wordt opgeluisterd door Volkszang
Misdienaars Harley en Melissa

Zondag 3 juni
Geen Eucharistieviering

Zondag 10 juni tiende zondag door het jaar
10.30 uur Eucharistieviering + Processie
Voor de leden en overleden van de Schutterij de H. Margaretha
Voor de leden en overleden van de Schutterij Sint Anna
Voor Peter v/d Vorst van wege zijn verjaardag Harrie v/d Vorst en Til v/d Vorst Cuijpers
De Eucharistie wordt opgeluisterd door het kerkkoor
Misdienaar: Zara – Melissa - Harley
Vandaag tweede collecte voor onderhoud van de kerk
|Doorsturen