Parochie

kerkdiensten van parochie Ell


Parochie H.Antonius Abt Ell
Pastoor : Deken R.Maessen Wijngaard 11 6017 AG Thorn tel.0475-561410
Kapelaan M.Bodden Mgr.Savelbergweg 93 6097AE Heel tel.0475-575667
Secretaris H.Heijkers Breederkamp 5 6011 SR Ell tel.0495-552371 mobiel 06-10325806
Banknummer van de parochie NL12RABO0113901313
Wilt u de kerkberichten en misintenties wekelijks als e-mail ontvangen?
Meld u dan aan via: nbclusteremmaus@gmail.com
Alle informatie over de parochie en wekelijkse kerkdiensten zie website: www.cluster-emmaus.nl

Kerkdiensten van zaterdag 17 Februari tot en met zaterdag 24 Februari 2018.

Zaterdag 17 Februari 17.45 uur: viering van de eerste zondag in de veertigdagentijd: zang: Herenkoor.

Overleden ouders Harrie en Gertruda Moors-van Nieuwenhoven

Overleden ouders Sjeng en Mia Kranen-Smeets

Mechtildes Smeets

René Gerris(jaardienst)

Zaterdag 24 Februari 17.45 uur: viering van de tweede zondag van de veertigdagentijd: zang: Dameskoor.

Sjef en Brigitte Ruyten-Verhoeven

Ad van Dijk (jaardienst)

Vrijdag 23 Februari Parochie-Bureau van 19.00 uur tot 20.00 uur.
|Doorsturen